GIÚP ĐỠ TRẺ EM MÙ: Helping Children Who Are Blind (Vietnamese)

Front cover of Helping Children Who Are Blind

Helping Children Who Are Blind has been translated into Vietnamese.  This practical guide by Sandy Niemann and Namita Jacob offers support to families and members of the community regarding children with visual impairments.

Preface:  LỜI NÓI ĐẦU

Ch. 1:    Tôi có thể giúp con mình thế nào?  (How Can I Help My Child?)

Ch. 2:    Sự khởi đầu (Getting Started)

Ch. 3:    Hướng dẫn chung cho các hoạt động học tập   (General Guidelines for Learning Activities)

Ch. 4:   Tìm hiểu xem trẻ có thể nhìn thấy những gì  (Finding Out What Your Child Can See)

Ch. 5:   Các hoạt động cho trẻ sơ sinh (Mới sinh đến 6 tháng tuổi)  (Activities for the Young Baby -- Birth to 6 Months)

Ch. 6:   Giao tiếp  (Communication)

Ch. 7:   Các kỹ năng tư duy  (Thinking Skills)

Ch. 8:   Dạy các hoạt động hàng ngày (Teaching Everyday Activities)

Ch. 9:   Sự an toàn (Safety)

Ch. 10: Sự vận động (Movement)

Ch. 11:  Giúp trẻ biết mình đang ở đâu (Định hướng)  (Helping Your Child Know Where She Is:  Orientation)

Ch. 12:  Phòng chống lạm dụng tình dục  (Preventing Sexual Abuse)

Ch. 13:  Trở thành một phần của cộng đồng  (Becoming Part of the Community)

Ch. 14:  Sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học (Getting Ready for Child-Care and School)

Ch. 15:  Hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ (Support for Parents and Caregivers)

Ch.16:  Tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì  (Why Children Lose Their Vision and What We Can Do)

Ch. 17:  Khi con bạn lớn lên  (As Your Child Gets Older)

Appendix A:  Biểu đồ phát triển của trẻ (Child Development Charts)

Appendix B:  Bạn có thể tự làm đồ chơi (Toys You Can Make)

Nơi cung cấp thêm thông tin (Where to Get More Information)

Mù lòa là vấn đề của cộng đồng  (Blindness Takes the Whole Community)

 

Attached Files: